U, de petitionaris
Img 20181007 wa0007

Stop het losloopverbod voor honden op het Vlissingse strand

1.703 ondertekeningen

Hierbij eisen wij van de gemeente Vlissingen dat zij het losloopverbod voor onze honden op alle Vlissingse stranden gedurende het hele jaar opheffen.

Petitie

Wij

hondenbezitters wonend in Vlissingen en toeristen met hond die graag de Vlissingse stranden bezoeken.

 

constateren dat:

  • Wij hondenvrienden zijn boos en verontwaardigd door dit besluit tot een losloopverbod op de Vlissingse stranden

  • wij vinden dat onze honden vrij moeten kunnen rennen en spelen op alle stranden zoals het voorheen was.

  • Uiteraard op een verantwoordelijke manier en met respect voor elkaar.

  • De aanlijnplicht zal veel meer stress op gaan leveren voor de aangelijnde hond en zijn baas

  • Vlissingen zal daardoor ook veel minder aantrekkelijk worden voor Vlissingse hondenvrienden en toeristen met hun hond.

 

en verzoeken

Wij verzoeken de gemeente Vlissingen het nieuwe losloopverbod (ingaande op 1 januari 2019: voor alle Vlissingse stranden muv Ritthem) terug te draaien en rekening te houden met een grote groep mensen en honden die hierdoor nu gedupeerd zijn.

Het antwoord

Ontwerp raadsvoorstel ge- en verboden honden op de stranden

HET ANTWOORD

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij een ontwerp-raadsvoorstel hebben gemaakt waarmee een wijziging van de Algemene plaatselijke Verordening 2013 wordt beoogd. Door middel van deze wijziging wordt de tekst van de artikelen 2.56 en 2.57 herzien. Hierdoor wordt in de APV duidelijker beschreven wat de geboden en de verboden zijn voor o.a. het verblijf van honden op de stranden.

Voordat de gemeenteraad een definitief voorstel ontvangt, is het ontwerp-raadsvoorstel onderwerp van inspraak. Het ontwerp-raadsvoorstel is als bijlage bij deze publicatie gevoegd. Het ontwerp-raadsvoorstel ligt ook in de hal van het stadhuis te Vlissingen ter inzage. Van 28 januari tot en met 25 februari 2019 kan iedereen zijn/haar reactie op dit ontwerp-raadsvoorstel geven.

Deze reacties kunnen worden geadresseerd aan: burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN

De inspraakreacties worden na afloop van de inspraakperiode verwerkt een inspraakschrift, dat samen met het definitieve raadsvoorstel aan de gemeenteraad wordt gezonden. De insprekers ontvangen een exemplaar hiervan.

De behandeling van het raadsvoorstel in de raadscommissie Algemeen c.a. is gepland op 21 maart 2019. In deze raadscommissie kan iedereen gebruik maken van zijn/haar spreekrecht.

De behandeling in de gemeenteraad is daarna gepland op 11 april 2019.

Vlissingen, d.d. 25 januari 2019

Burgmeester en wethouders voornoemd."

Bron: Gemeenteblad Nr. 189112

Bijlage 1. honden op het strand - voorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2013

Bijlage 2. overzichtstekening stranden Vlissingen op grond van artikel 2.56 APV

https://petities.nl/system/uploads/11299/original/stranden-vlissingen-honden-op-het-strand-425pix.png

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Na een persoonlijk gesprek met de burgemeester afgelopen maandag en het ontvangen van het ontwerp-raadsvoorstel vanuit de gemeente wil ik deze graag met u delen. Wellicht heeft u deze zelf ook al ontvangen maar sommigen waarschijnlijk ook niet. Ik wil u erop wijzen dat dit een ontwerp-raadsvoorstel is waarop nog mogelijkheid is tot inspraak!

De inspraakperiode is van 28 januari tot en met 25 februari. Aan u de keuze om hierop te reageren.

Ik raad u aan om van de inspraak gebruik te maken! Het adres van de gemeente staat in het bericht.

Nogmaals bedankt voor uw handtekening daardoor hebben we een serieus geluid kunnen laten horen tegen het besluit om zomer en winter een aanlijnplicht voor honden op het Vlissingse strand in te voeren.

Met diervriendelijke groet,

Jolanda Lichtenberg

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Vlissingen 
Petitieloket:
Einddatum:
03-11-2018 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Jolanda Lichtenberg 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Ontwerp raadsvoorstel ge- en verboden honden op de stranden

HET ANTWOORD

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij een ontwerp-raadsvoorstel hebben gemaakt waarmee een wijziging van de Algemene plaatselijke Verordening 2013 wordt beoogd. Door middel van deze wijziging wordt de tekst van de artikelen 2.56 en 2.57 herzien.

+Lees meer...

Hierdoor wordt in de APV duidelijker beschreven wat de geboden en de verboden zijn voor o.a. het verblijf van honden op de stranden.

Voordat de gemeenteraad een definitief voorstel ontvangt, is het ontwerp-raadsvoorstel onderwerp van inspraak. Het ontwerp-raadsvoorstel is als bijlage bij deze publicatie gevoegd. Het ontwerp-raadsvoorstel ligt ook in de hal van het stadhuis te Vlissingen ter inzage. Van 28 januari tot en met 25 februari 2019 kan iedereen zijn/haar reactie op dit ontwerp-raadsvoorstel geven.

Deze reacties kunnen worden geadresseerd aan: burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN

De inspraakreacties worden na afloop van de inspraakperiode verwerkt een inspraakschrift, dat samen met het definitieve raadsvoorstel aan de gemeenteraad wordt gezonden. De insprekers ontvangen een exemplaar hiervan.

De behandeling van het raadsvoorstel in de raadscommissie Algemeen c.a. is gepland op 21 maart 2019. In deze raadscommissie kan iedereen gebruik maken van zijn/haar spreekrecht.

De behandeling in de gemeenteraad is daarna gepland op 11 april 2019.

Vlissingen, d.d. 25 januari 2019

Burgmeester en wethouders voornoemd."

Bron: Gemeenteblad Nr. 189112

Bijlage 1. honden op het strand - voorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2013

Bijlage 2. overzichtstekening stranden Vlissingen op grond van artikel 2.56 APV

https://petities.nl/system/uploads/11299/original/stranden-vlissingen-honden-op-het-strand-425pix.png

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Na een persoonlijk gesprek met de burgemeester afgelopen maandag en het ontvangen van het ontwerp-raadsvoorstel vanuit de gemeente wil ik deze graag met u delen. Wellicht heeft u deze zelf ook al ontvangen maar sommigen waarschijnlijk ook niet. Ik wil u erop wijzen dat dit een ontwerp-raadsvoorstel is waarop nog mogelijkheid is tot inspraak!

De inspraakperiode is van 28 januari tot en met 25 februari. Aan u de keuze om hierop te reageren.

Ik raad u aan om van de inspraak gebruik te maken! Het adres van de gemeente staat in het bericht.

Nogmaals bedankt voor uw handtekening daardoor hebben we een serieus geluid kunnen laten horen tegen het besluit om zomer en winter een aanlijnplicht voor honden op het Vlissingse strand in te voeren.

Met diervriendelijke groet,

Jolanda Lichtenberg

EINDE REACTIE

30-01-2019

Protestwandeling

2 november lopen wij een protestwandeling met de honden.

We verzamelen om 14 uur op de glooiing van de Boulevard ter hoogte van de Coosje Buskenstraat. Van daaruit wandelen we via het badstrand, door een stukje Nollenbos richting het gemeentehuis. Daar aangekomen overhandigen wij op 15.30 uur alle verzamelde handtekeningen van deze petitie aan de Vlissingse Burgemeester.

16-10-2018